שאלון התאמה

הקבלה לקבוצה מותנית במילוי שאלון התאמה + ראיון אישי

הקבוצה מיועדת לעד 10 משתתפים

ופתיחתה מותנית במספר נרשמים מינימלי

שאלון זה נועד בכדי לוודא את מידת ההתאמה ההדדית בינך לבין הקבוצה.
לאחר מילוי השאלון אתאם איתך מועד לראיון אישי בכדי שנוכל להכיר. 

ישנה חשיבות רבה ליצירת קבוצה בעלת מכנה משותף מוצק, על־מנת שנוכל לעבור דרך משמעותית יחד.
לכן, התאמה או אי־התאמה לקבוצה היא לא דירוג או משוב כלשהו עליך.